Politika održivosti

NAŠA MISIJA

Mi smo poduzeće za upravljanje odredištima koje surađuje s različitim dionicima u turizmu, kao što su kupci, turistički vodiči, putničke agencije, hoteli, prijevoznička poduzeća, restorani i atrakcije. Jasno nam je da imamo ključnu ulogu i utjecaj u održivom razvoju turizma. S tim u vezi, pri razvoju i promicanju novih usluga i proizvoda glavni nam je cilj u sve aspekte svakodnevnog poslovanja uključiti lokalno iskustvo spojeno s održivim kulturnim, socijalnim i ekološkim elementima koje pružaju obližnji dobavljači. Cilj nam je slijediti, provoditi i promicati dobre prakse održivosti kako bismo maksimalno povećali pozitivne utjecaje svog poslovanja na turizam, a one negativne sveli na najmanju moguću mjeru te utjecali na svoje klijente i partnere da i oni to učine na područjima gdje poslujemo.

Naša politika održivosti podijeljena je u sljedećih 5 tema: održivo upravljanje i usklađenost sa zakonodavstvom; unutarnje upravljanje (socijalna politika, ljudska prava, okoliš i odnosi u zajednici); upravljanje opskrbnim lancem; odredišta; komunikacija s kupcima i zaštita kupaca. Svaka se tema sastoji od odgovarajućeg skupa načela i praktičnih mjera.

1. ODRŽIVO UPRAVLJANJE I USKLAĐENOST SA ZAKONODAVSTVOM

Svoju predanost održivom upravljanju pokazujemo dolje navedenim mjerama:

 • imenovanjem zaposlenika odgovornog za uspješnost održivog upravljanja
 • izjavom o misiji održivosti o kojoj se informiraju dobavljači, partneri i kupci
 • lako dostupnom pisanom politikom održivosti čiji je cilj smanjenje negativnih socijalnih, kulturnih, gospodarskih i okolišnih utjecaja djelatnosti poduzeća i koja uključuje aspekte zdravlja i sigurnosti zaposlenika
 • akcijskim planom za održivost s jasnim ciljevima, djelovanjem, mjerama, odgovornostima i vremenskim planiranjem
 • razvojem dokumentiranih postupaka za praćenje i procjenu provedbe politike održivosti, ciljeva i ciljnih vrijednosti
 • javnim izvješćivanjem i obavještavanjem kako bi se osigurala transparentnost poduzeća kad je riječ o održivosti
 • osiguravanjem da je cjelokupno osoblje u potpunosti upoznato s našom politikom održivosti i da predano radi na njezinoj provedbi i poboljšanju.

Obvezujemo se poštivati sva nacionalna zakonodavstva, propise i kodekse postupanja.

2. UNUTARNJE UPRAVLJANJE: SOCIJALNA POLITIKA, LJUDSKA PRAVA, OKOLIŠ I ODNOSI U ZAJEDNICI

Predani smo održivom unutarnjem upravljanju, provedbi jasne socijalne politike, zaštiti ljudskih prava i okoliša i poboljšanju odnosa u zajednici te stoga osiguravamo provedbu sljedećih praksi:

ZA NAŠE ZAPOSLENIKE

 • sloboda zapošljavanja i raskid ugovora uz otkazni rok (u idealnom slučaju u trajanju od najmanje mjesec dana) bez sankcija
 • određivanje broja prekovremenih sati rada i isplata naknada za njih na temelju sporazuma
 • uključivanje radnih uvjeta usklađenih s nacionalnim radnim pravom i opisa posla u ugovor o radu
 • navođenje stope plaće koja je jednaka ili veća od nacionalne zakonske plaće u ugovoru i isplaćivanje pravednih plaća zaposlenicima za posao koji obavljaju i vještine koje posjeduju
 • pružanje zdravstvenog osiguranja i osiguranja od odgovornosti zaposlenicima i odobravanje fiksnog plaćenog godišnjeg odmora, bolovanja i naknade za neplaćeni dopust u skladu s nacionalnim pravom
 • dopuštanje slobodnog udruživanja i obavljanja aktivnosti povezanih s kolektivnim pregovaranjem zaposlenicima
 • osiguravanje ugodnih i sigurnih radnih uvjeta zaposlenicima
 • uspostava sustava za redovito mjerenje zadovoljstva zaposlenika
 • pružanje smjernica i osposobljavanja za zaposlenike u pogledu ulogama, prava i odgovornosti povezanih s pitanjima zdravlja i sigurnosti
 • podizanje razine svijesti zaposlenika o osposobljavanju i mogućnostima
 • stvaranje mogućnosti za sudjelovanje studenata u pripravništvu/stažiranju
 • poticanje mogućnosti zapošljavanja osoba s posebnim potrebama i
 • zabrana bilo kakve diskriminacije na temelju spola, rase, dobi (rad djece), invaliditeta, etničke pripadnosti, religije/vjerovanja ili seksualne orijentacije u pogledu zapošljavanja, uvjeta zapošljavanja i pristupa osposobljavanju, višim funkcijama ili promaknućima.

ZA NAŠE UREDE I ZAJEDNICU

 • smanjenje upotrebe proizvoda za jednokratnu upotrebu i robe široke potrošnje, kao i količine ambalažnog materijala
 • postavljanje obostranog ispisa ili drugih načina za uštedu papira kao zadanih načina rada strojeva za kopiranje i ispis
 • upotreba sredstava za čišćenje koja su neopasna, neeutrofična, biorazgradiva i certificirana ekološkom oznakom (ako su lokalno dostupna)
 • upotreba (u najvećoj mogućoj mjeri) prirodnih lokalno proizvedenih artikala koji se mogu ponovno upotrijebiti
 • kupnja proizvoda s najmanjom mogućom količinom ambalaže
 • ispis brošura na papiru prihvatljivom za okoliš ili izbjegavanje ispisa materijala kad god je to moguće
 • praćenje i smanjenje potrošnje energije na mjesečnoj osnovi
 • kupnja, smanjena upotreba i uvođenje obnovljive energije i energetski učinkovite rasvjete za sve prostore, kao i gašenje svjetala i opreme kad se ne upotrebljavaju
 • provođenje i praćenje smanjenja potrošnje vode na godišnjoj osnovi
 • poštivanje nacionalnog zakonodavstva o odlaganju otpada
 • razvijanje i provođenje politike smanjenja količine i recikliranja krutog otpada
 • zatvaranje prozora i vrata uvijek kad je uključeno grijanje ili klimatizacija održavanje predložene temperature kako bi se smanjila potrošnja energije
 • motiviranje ostalih u zgradi da provjere ima li curenja u sustavu za vodu i da ga poprave ako je to potrebno
 • poduzimanje mjera za uklanjanje plastičnih boca s pitkom vodom iz ureda poduzeća
 • odvajanje svih materijala koji se mogu reciklirati i organizacija prikupljanja i ispravnog odlaganja
 • iznošenje punih kanti za recikliranje za papir po obavijesti zaposlenika
 • ispravno odlaganje ili upotreba punjivih baterija ili kabelske opreme
 • mjerenje i smanjenje učestalosti putovanja osoblja i upotreba održivijih načina prijevoza računanje emisija CO2 poduzeća s ciljem njihova smanjenja i kompenziranja i financijsko poticanje zaposlenika na upotrebu javnog prijevoza ili održivih prijevoznih sredstava
 • pružanje periodičnih smjernica, osposobljavanja i/ili informacija svim članovima osoblja o njihovim ulogama i odgovornostima povezanim s internim ekološkim praksama
 • doprinos zaštiti i očuvanju lokalnih povijesno, arheološki, kulturno i duhovno važnih dobara i lokaliteta i osiguravanje slobodnog pristupa navedenim mjestima lokalnom stanovništvu

3. UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCEM

U turističkoj agenciji Gulliver DMC razumijemo važnost provedbe praksi održivosti u cijelom opskrbnom lancu. S obzirom na navedeno, pridržavamo se sljedećih načela pri odabiru partnerskih agencija, smještaja, prijevoza, pružatelja aktivnosti, vodiča i voditelja puta:

PARTNERSKE AGENCIJE

 • vođenje popisa praksi održivosti svih partnera unutar našeg opskrbnog lanca i davanje prednosti onim partnerima koji posluju u skladu s priznatim standardima održivosti
 • smanjenje ekološkog otiska ureda poduzeća upotrebom javnog prijevoza u najvećoj mogućoj mjeri (uzimajući u obzir cijenu), radom bez papira što je više moguće, odvajanjem otpada i upotrebom certificiranog recikliranog papira
 • sastavljanje pisanog priloga ugovoru sa svakim dobavljačem u vezi s održivosti, koji je usmjeren na ljudska prava, rad djece, seksualno iskorištavanje djece, borbu protiv korupcije i podmićivanja, gospodarenje otpadom i zaštitu biološke raznolikosti
 • redovito ocjenjivanje održivih praksi naših ključnih partnera kako bismo osigurali da su njihove prakse doista održive
 • obavještavanje ključnih partnera o politici održivosti putničkih agencija i njihovoj obvezi da postupaju u skladu s njom i/ili da po potrebi o njoj obavijeste krajnje kupce
 • osiguravanje da partnerska poduzeća poštuju sve relevantne nacionalne zakone koji štite prava zaposlenika.

SMJEŠTAJI

 • odabir smještajnih jedinica koje su u skladu sa standardima održivosti i kvalitete
 • uključivanje standardnih klauzula o održivosti koje su usmjerene na rad djece, borbu protiv korupcije i mita, gospodarenje otpadom i zaštitu biološke raznolikosti u sve ugovore s pružateljima usluga smještaja
 • smještajne jedinice moraju potpisati dodatak o održivosti
 • jasno i aktivno obavještavanje ugovornih i drugih relevantnih smještajnih jedinica o našim ciljevima održivosti i zahtjevima povezanim sa smještajnim jedinicama
 • suradnja sa smještajnim jedinicama i restoranima a komponentama lokalne umjetnosti, arhitekture ili kulturne baštine i poštivanje prava intelektualnog vlasništva lokalnih zajednica
 • raskid suradnje s dobavljačem i upućivanje jasne obavijesti pružatelju usluga u slučaju jasnih dokaza da ugovorni dobavljač ugrožava integritet pružanja osnovnih usluga kao što su hrana, voda, energija, zdravstvena skrb ili tlo susjednim poduzećima

IZLETI I AKTIVNOSTI

 • sastavljanje popisa ekološki ili kulturno osjetljivih izleta koji se nude na svakom odredištu
 • savjetovanje gostiju o standardima ponašanja tijekom izleta i aktivnosti s naglaskom na poštivanje lokalne kulture, prirode i okoliša, kao i promicanje aktivnosti / savjetovanje o aktivnostima na odredištu koje podupiru lokalni okoliš i biološku raznolikost, kao što je posjet zaštićenim područjima ili projektima zaštite okoliša
 • promicanje izleta i aktivnosti koje izravno uključuju i podupiru lokalne zajednice (kupnjom usluga ili robe), tradicionalne obrte i lokalne metode proizvodnje (hrane) ili posjećivanje socijalnih projekata, kao i savjetovanje gostiju o navedenom
 • bilo kakvi izleti koji su društveno i kulturno neprihvatljivi ili štete ljudima, životinjama, biljkama i prirodnim resursima poput vode i energije nisu u ponudi poduzeća
 • bilo kakvi izleti tijekom kojih se divlje životinje drže u zatočeništvu nisu u ponudi poduzeća, osim reguliranih aktivnosti u skladu s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim pravom
 • kvalificirani i/ili certificirani vodiči vode naše goste u osjetljivim kulturnim lokalitetima, lokalitetima baštine ili ekološki osjetljivim odredištima
 • ažuriranje opskrbnog lanaca poduzeća postignućima na području održivosti na tromjesečnoj osnovi i poticanje partnera poduzeća da i oni to učine.

VODITELJI PUTA, LOKALNI PREDSTAVNICI I VODIČI

Voditelji puta, lokalni predstavnici i vodiči za nas su izuzetno važan resurs. Oni se brinu za to da se obilasci odvijaju na prikladan način i da se provode naše politike održivosti. Predanost tome pokazujemo primjenom sljedećih načela:

 • davanje prednosti suradnji s lokalnim voditeljima puta, lokalnim predstavnicima i lokalnim turističkim vodičima
 • osiguravanje da naši lokalni partneri poštuju sve primjenjive međunarodne, nacionalne i lokalne zakone i propise, minimalne standarde u industriji i sve ostale relevantne zakonom propisane zahtjeve, ovisno o tome koji su zahtjevi stroži
 • osiguravanje da svi zaposlenici imaju pisani ugovor o radu koji sadržava radne uvjete i opis posla te da u potpunosti razumiju uvjete i odredbe ugovora
 • isplaćivanje plaće koja je barem dostatna za život koja je jednaka ili veća od zakonskog minimuma ili relevantnog standarda u industriji voditeljima puta, lokalnim predstavnicima, vodičima i drugom lokalnom ugovornom osoblju
 • osiguravanje da su voditelji puta, vodiči i predstavnici pod ugovorom kvalificirani i da se redovito osposobljavaju te da su svjesni naše politike održivosti i posebnih smjernica
 • osiguravanje da voditelji puta, lokalni predstavnici i vodiči obavještavaju klijente o relevantnim pitanjima održivosti na odredištu (npr. zaštita flore, faune i kulturne baštine, upotreba resursa), socijalnim normama i vrijednostima (npr. napojnice, kodeks odijevanja i fotografiranje) i ljudskim pravima (npr. seksualno iskorištavanje).

4. ODREDIŠTA

Cilj agencija Gulliver DMC maksimalno je povećati pozitivne utjecaje na odredištu, a one negativne svesti na najmanju moguću mjeru kako bi se osigurao održivi razvoj područja gdje poslujemo. Predanost tome pokazujemo primjenom sljedećih načela:

 • izbjegavanje odredišta s neprihvatljivim praksama održivosti
 • razmatranje odabira novih odredišta do kojih se može doći održivijim prijevoznim sredstvima
 • bliska suradnja s lokalnim partnerima, dobavljačima, turističkim vodičima, ostalim poduzećima iz našeg sektora, odredišnim vlastima i organizacijama radi promicanja i poboljšavanja standarda održivosti
 • podupiranje proizvođača koji su poznati po održivosti
 • podupiranje očuvanja biološke raznolikosti (uključujući zaštićena područja i područja velike biološke raznolikosti) kroz njezinu integraciju u ponudu proizvoda i financijski doprinos
 • poduzeće ne promiče suvenire koji sadržavaju ugrožene vrste flore i faune, kako je navedeno u Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka i „Crvenom popisu“ IUCN-a ili koji sadržavaju povijesne i arheološke artefakte (osim ako je to dopušteno zakonom).

5. KOMUNIKACIJA S KUPCIMA I ZAŠTITA KUPACA

Dobrobit i informiranje kupaca vrlo su nam važni. U turističkoj agenciji Gulliver DMC klijentima se osigurava jasna i stalna komunikacija i visoka razina zaštite prije i nakon rezervacije, kao i tijekom i nakon odmora. Predanost tome pokazujemo primjenom sljedećih načela:

 • obećavanje samo onoga što smo u stanju ispuniti
 • provođenje marketinških kampanja koje pružaju jasne, potpune i točne informacije kupcima, i to u skladu su s i uz potpuno poštovanje nacionalnih zakona, propisa i industrijskih standarda
 • pružanje činjenično točnih, uravnoteženih i potpunih informacija o odredištu i aspektima održivosti
 • obavještavanje kupaca o održivim alternativama u pogledu smještajnih jedinica, izleta, odmora u paket-aranžmanima i mogućnosti prijevoza (ako su dostupne)
 • pružanje informacija o prirodnom okruženju, lokalnoj kulturi i kulturnoj baštini odredišta kupcima
 • obavještavanje kupaca o ključnim aspektima i problemima održivosti na odredištu i primanje preporuka o tome kako dati pozitivan doprinos
 • obavještavanje kupaca o rizicima i mjerama opreza povezanim s pitanjima zdravlja i sigurnosti na odredištu
 • stalna dostupnost osobe za kontakt i telefonskog broja za hitne slučajeve (24 sata dnevno / 7 dana u tjednu)
 • pružanje dokumentiranih smjernica i/ili kodeksa ponašanja za osjetljive izlete i aktivnosti klijentima kako bi se negativan utjecaj posjetitelja sveo na najmanju moguću mjeru, a užitak maksimalno povećao
 • pružanje informacija kupcima o komercijalnom, seksualnom ili bilo kojem drugom obliku iskorištavanja i uznemiravanja, posebice djece i adolescenata
 • obavještavanje kupaca o primjenjivom zakonodavstvu o kupnji, prodaji, uvozu i izvozu povijesnih ili vjerskih artefakata i proizvoda koji sadržavaju materijale izrađene od ugrožene flore i/ili faune na odredištu
 • motiviranje klijenata da posjećuju lokalne restorane i trgovine
 • obavještavanje kupaca o mogućnostima održivog prijevoza na odredištima (ako je izvedivo)
 • sustavno mjerenje zadovoljstva kupaca
 • uspostavljanje jasnih postupaka u slučaju pritužbi klijenata.

Gulliver DMC u potpunosti se pridržava GDPR-a (Opće uredbe o zaštiti podataka) i sljedećih nacionalnih zakona: Zakona o pružanju usluga u turizmu, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

TRAVELIFE PARTNER PRIZANJE

Travelife Partner priznanje je potvrda naše predanosti društvenoj i ekološkoj održivosti. Pridržavamo se više od 100 kriterija koji se odnose na upravljanje održivošću, uredsko poslovanje, rad s dobavljačima i komunikaciju s kupcima. Radimo na daljnjim poboljšanjima s ciljem da dosegnemo stupanj Travelife Certified.

Travelife je trostupanjski program certifikacije za turoperatore i turističke agencije:

 1. Travelife Engaged
 2. Travelife Partner
 3. Travelife Certified

Nositelji smo Travelife Partner priznanja (stupanj 2).

Travelife Partner sustainability certificate

Više o Travelife

Datum i mjesto: 10. 5. 2024., Dubrovnik